- Cookiebeleid versie 15/02/2020
 • COOKIEBELEID (versie 15/02/2020) AM Koeltechniek vindt het belangrijk dat onze bezoekers een goed functionerende website kunnen bezoeken. Daarom gebruiken wij enkele technieken en scripts, kortweg ‘cookies’ die deze website een stuk performanter maken. Daarnaast verwerken wij ook wat gegevens tijdens uw bezoek. Meer informatie vindt u hieronder.Wie is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid?AM Koeltechniek is verantwoordelijk voor dit cookiesbeleid. Wij zijn een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Wallemotestraat 33/17, B-8870 Izegem.Waarop is dit cookiesbeleid van toepassing?Dit cookiesbeleid is van toepassing op onze website.Wat zijn cookies?Onze website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op je computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt. Cookiebestanden bevatten unieke codes die bijvoorbeeld toelaten dat je browser je herkent tijdens je bezoek aan een onlinedienst.

  Waar komen cookies vandaan?

  Op basis van de herkomst van cookies maken wij een onderscheid tussen firstparty-cookies- en thirdparty-cookies.

  Firstparty-cookies

  Firstparty-cookies zijn directe cookies die wijzelf beheren. Ze zijn eigen aan onze website. Het zijn cookies specifiek ontworpen voor onze website.

  Thirdparty-cookies

  Thirdparty-cookies zijn cookies die niet door AM Koeltechniek werden geplaatst of beheerd, maar een derde partij. Dat gebeurt tijdens het bezoeken van onze website. Thirdparty-cookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door het bezoeken van onze website, naar een derde partij buiten onze website wordt gestuurd. Dat zijn bijvoorbeeld socialmediacookies of cookies van adverteerders, die advertenties triggeren.

  Wij beheren of plaatsen deze cookies dus niet zelf, maar wij proberen op alle mogelijke manieren de plaatsing ervan door deze derde partijen, zo gecontroleerd mogelijk te laten verlopen.

  Waarom gebruikt AM Koeltechniek cookies?

  AM Koeltechniek gebruikt cookies om de website performanter te maken en aldus de gebruikservaring van de bezoeker te verbeteren. Cookies zorgen voor een naadloze interactie tussen de bezoeker en de website. Middels cookies kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat je niet steeds dezelfde gegevens hoeft in te voeren.

  AM Koeltechniek gebruikt ook cookies om het surfgedrag van de bezoeker in kaart te brengen. Zo weten wij graag hoe een bezoeker op onze website is terecht gekomen, en hoelang je onze website hebt bezocht, of op welke pagina’s je hebt geklikt of het langst hebt bekeken. Dankzij deze resultaten kunnen wij steeds onze website zo optimaal mogelijk organiseren.

  Welke cookies gebruikt AM Koeltechniek en voor welke doeleinden?

  Er kunnen verschillende soorten cookies via onze diverse onlinediensten worden geplaatst. De cookies kunnen in verschillende categorieën worden opgedeeld, die we hierna voor je opsommen.

  Noodzakelijke functionele cookies

  Noodzakelijke functionele cookies zijn cookies die nodig zijn om onze onlinediensten op een goede manier te gebruiken. Wij gebruiken deze cookies om onder meer de volgende voordelen te garanderen:

  • Informatie onthouden die je invult of aanduidt op de verschillende pagina’s. Zo hoef je niet altijd al je gegevens of voorkeuren opnieuw in te vullen of aan te duiden.
  • Instellingen opslaan voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van je scherm.
  • Je browserinstellingen uitlezen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven.

  Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.

  Statistische cookies

  Statistische cookies verzamelen algemene informatie over de manier waarop onze website wordt gebruikt.  We kunnen statistische analyses maken van de informatie die we op deze manier krijgen. Hoe ben je als bezoeker op onze website terecht gekomen? Hoe lang heb je onze website bezocht? Welke pagina’s heb je allemaal bekeken?

  Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.

  Advertentiecookies

  AM Koeltechniek gebruikt geen advertentiecookies.

  Aanbevelingscookies

  AM Koeltechniek gebruikt geen aanbevelingscookies.

  Socialmediacookies

  Socialemediacookies worden gebruikt om de integratie van sociaalnetwerksites op onze website mogelijk te maken. Onze website kan ingebedde elementen van derde partijen bevatten. Dat kan gaan om inhoud die bij een andere partij opgeslagen is, maar die op, in of via onze onlinediensten wordt getoond. Voorbeelden van die sociale media zijn Facebook, Google+, YouTube, LinkedIn en Twitter. Die derden kunnen via onze onlinediensten cookies plaatsen om gegevens te verzamelen. AM Koeltechniek heeft geen invloed op wat die sociale media met hun cookies doen. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen we je graag naar de verklaringen die de derden hierover op hun eigen websites geven. Let wel op dat die verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

  Hoelang blijven cookies bestaan?

  Op basis van de bestaansduur van cookies maken wij een onderscheid tussen tijdelijke en permanente cookies.

  • Tijdelijke cookiesworden tijdelijk opgeslagen in je browser of (mobiele) applicatie. Dat betekent dat die cookies verwijderd worden zodra je je browser of (mobiele) applicatie hebt gesloten.
  • Permanente cookiesblijven op je computer of mobiel apparaat staan, ook al heb je je browser  gesloten. Dankzij permanente cookies kunnen we je herkennen wanneer je onze website later opnieuw bezoekt. Permanente cookies blijven op je apparaat staan tot een vooraf automatisch bepaalde einddatum bereikt is, tot er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of tot jij ze verwijdert via de instellingen van je browser.

  Hoe kan ik het gebruik van cookies op de site van AM Koeltechniek beheren?

  Via de browser

  Je kan de installatie van cookies ook beheren of weigeren via je browserinstellingen. Cookies die al geïnstalleerd zijn op je computer of mobiel apparaat, kan je op elk moment verwijderen.

  Hoe je deze instellingen kan aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, ga via deze links direct naar de handleiding van je browser: Internet ExplorerMozilla FirefoxChrome en Safari.

  Moet ik nog andere verklaringen lezen?

  Wij raden je aan ook ons privacybeleid aandachtig te lezen. Ons cookies- en privacybeleid hangen immers samen.

- Privacybeleid

AM Koeltechniek AM Koeltechniek gevestigd aan Wallemotestraat 33/17 B-8870 Izegem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.amkoeltechniek.be Wallemotestraat 33/17 B-8870 Izegem +32 472 96 12 76

Simon MINNE is de Functionaris Gegevensbescherming van AM Koeltechniek  Deze is te bereiken via simon[at]amkoeltechniek.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

AM Koeltechniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via simon[at]amkoeltechniek.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AM Koeltechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– AM Koeltechniek analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– AM Koeltechniek volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– AM Koeltechniek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

AM Koeltechniek neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AM Koeltechniek) tussen zit. AM Koeltechniek gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AM Koeltechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

AM Koeltechniek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AM Koeltechniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AM Koeltechniek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. AM Koeltechniek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AM Koeltechniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar simon[at]amkoeltechniek.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. AM Koeltechniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AM Koeltechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via simon[at]amkoeltechniek.be. AM Koeltechniek heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.